Giải Thưởng Bằng Khen Trong Nước Và Quốc Tế

Pushpull System nhận được nhiều giải thưởng quốc giá và đã được công nhận trên thế giới về công nghệ.

- Giải thưởng Công nghệ Sáng chế Hàn Quốc.
- Triển lãm quốc tế Moscow và Triển lãm công nghệ mới.

- Giải thưởng vàng và giải thưởng công nghệ mới của Pittsburgh.

- Giải thưởng vàng triển lãm quốc tế Malaysia.

- Giải thưởng vàng triển lãm quốc tế Seoul.

- Giải thưởng Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

- Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (Khóa cửa từ).
- Giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc.

- Giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Quốc tế Nga.

- Giải thưởng đặc biệt của Đại học Công nghệ Moscow Volga.

- Giải đặc biệt của Bộ Giáo dục, Cộng hòa Moldova

- Hiệp hội Xúc tiến Phát minh Đài Loan Giải đặc biệt

- Giải đặc biệt của Hiệp hội các nhà sáng chế Đài Loan Giải thưởng Hiệp hội sáng chế Ba Lan

Lên đầu trang